Collect memories, not a property

Forgot password? Please enter your email registered on this site

Back

Back

iHotel.mn системийг ашиглахыг давуу тал

2018-08-23
2920

IHOTEL.MN ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Монголын анхны зочид буудал, амралтын газар, жуулчны баазын нэгдсэн захиалгын систем.

 

АЙХОТЕЛ ЯМАР АСУУДАЛ ШИЙДСЭН БЭ?

Монголд зочид буудал, амралтын газар захиалахад гардаг нийтлэг асуудлууд:

- Гадны жуулчдын хувьд төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжгүй байдал

- Зочид буудал, амралтын газрын дүүргэлт хангалттай биш

- Орон нутагт байрлах буудлын мэдээлэл хангалтгүй, харьцуулах боломжгүй

- Жуулчид орон нутагт байрлах зочид буудал, жуулчны баазтай холбогдох боломжгүй, захиалга өгөх чаддаггүй

- Тухайн амралтын газар, жуулчны бааз, зочид буудлын талаарх хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг мэдэж чаддаггүй

- Байрласан буудалдаа сэтгэл дундуур байдаг

- Амралтын газартай холбогдож захиалга хийдэг ч баталгаагүй, найдлагагүй байх нь элбэг

- Гадны жуулчдын хувьд төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжгүй байдал

 

Зочид буудал, амралтын газар, жуулчны баазын асуудал:

- Зочид буудал, амралтын газрын дүүргэлт хангалттай биш

- ОУ-ын захиалгын системд бүртгүүлэх, удирдахад мэдлэг, ур чадвартай хүний нөөц дутмаг

- Гадаад зочдоос төлбөр хүлээн авах төхөөрөмжгүй, боломжгүй байдаг

- Тэдний дийлэнх нь өрөөний нэгдсэн удирдлагын, хяналтын програм ашигладаггүй

- Зочид буудлын эзний зүгээс орлого, дүүргэлтэд хяналт тавьж чаддаггүй

 

ЯAГААД ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

iHotel.mn систем нь хэрэглэгч зочид буудал, амралтын газар, жуулчны баазаа захиалахад хэрэгцээтэй дараах давуу талуудыг хэрэглэгчид өгч байгаа.

- Гадны жуулчдын хувьд төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжгүй байдал

- Үндсэн үнээс хямдралтай үнээр зочид буудал, амралтын газар, жуулчны баазын захиалга хийх, байрлах

- Уян хатан цуцлалтын нөхцлийг iHotel.mn өөрийн нөхцлийн дагуу хэрэглэгчиддээ санал болгож байна

- Буудлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл ба түүний харьцуулалт

- Хямдрал урамшууллын мэдээллийг өөрийн мэйл, утсанд хүлээн авах

- Төлбөрийн шийдэл: Хэрэглэгч буудлын төлбөрөө и-куб, картын дугаараар, Q pay-ээр болон Candy, Redpoint -ийн оноогоороо төлбөр төлөх, төлбөрөөсөө хасуулах боломжтой

- Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл: iHotel.mn систем нь буудалд байрласан хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг цуглуулж буудлын тав тух, үйлчилгээний чанарын үнэн зөвийг хэрэглэгчид хүргэнэ

- Баталгаатай захиалга: iHotel.mn захиалга өгснөөр хэрэглэгчийн захиалга нь ямар ч тохиолдолд баталгаатай байх юм.

- Хэрэглэгчид үйлчлэх төв: Буудлын мэдээлэл өгөх, захиалга авах зэрэг боломжийг олгохын зэрэгцээ хэрэглэгчийн санал гомдол хүсэлтийг барагдуулна.

- iHotel.mn системд байгууллага, хамт олноор сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах, амрахад зориулсан мэдээллийг агуулсан учир энэ сегментийн хэрэглэгчид чухал давуу талыг олгож байгаа юм.

 

 Монголд зочид буудал, амралтын газар захиалахад гардаг нийтлэг асуудлууд:

- Зочид буудал, амралтын газрын дүүргэлт хангалттай биш

- Орон нутагт байрлах буудлын мэдээлэл хангалтгүй, харьцуулах боломжгүй

- Жуулчид орон нутагт байрлах зочид буудал, жуулчны баазтай холбогдох боломжгүй, захиалга өгөх чаддаггүй

- Тухайн амралтын газар, жуулчны бааз, зочид буудлын талаарх хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг мэдэж чаддаггүй

- Байрласан буудалдаа сэтгэл дундуур байдаг

- Амралтын газартай холбогдож захиалга хийдэг ч баталгаагүй, найдлагагүй байх нь элбэг

- Гадны жуулчдын хувьд төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжгүй байдал

 

 Зочид буудал, амралтын газар, жуулчны баазын асуудал:

- Зочид буудал, амралтын газрын дүүргэлт хангалттай биш

- ОУ-ын захиалгын системд бүртгүүлэх, удирдахад мэдлэг, ур чадвартай хүний нөөц дутмаг

- Гадаад зочдоос төлбөр хүлээн авах төхөөрөмжгүй, боломжгүй байдаг

- Тэдний дийлэнх нь өрөөний нэгдсэн удирдлагын, хяналтын програм ашигладаггүй

- Зочид буудлын эзний зүгээс орлого, дүүргэлтэд хяналт тавьж чаддаггүй

 

ЗОЧИД БУУДЛУУД АЙХОТЕЛ КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ДАВУУ ТАЛ

- Айхотел зочид буудлуудад дараах давуу талуудыг үзүүлснээр зочид буудлуудын зүгээс хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэж байгаа юм.

- Буудлын талаарх бүхий л дэлгэрэнгүй мэдээллийг онлайн байрлуулах

- Онлайн сурталчилгаа: Хайлтын системээс гарч ирэх, Facebook, Instagram зэрэг сошиал медиа хуудсуудаар дамжуулан өөрийн мэдээллээ хэрэглэгчид хүргэх, сурталчилгаа явуулах боломж

- Хэрэглэгчээс төлбөр хүлээн авах онлайн худалдааны боломжууд, Q pay-ээр болон Candy, Redpoint зэрэг лояалти  оноогоор хэрэглэгээс төлбөр хүлээн авах

- Баталгаатай захиалга хүлээн авах

- Цуцлалтын уян хатан нөхцөл

- Буудлын үйлчилгээний чанар, үр дүнг хэмжих хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг хүлээн авах

- Дүүргэлтээс хамаарсан үнийн уян хатан удирдлага

- Хэрэглэгчид хямдралын мэдээлэл хүргэх

- Буудлын өрөөний удирдлагын систем үнэгүй ашиглах

- Өөрийн цахим хуудсыг iHotel.mn системтэй холбож захиалга хүлээн авах

 

Сэтгэгдэл

Та сэтгэгдэл бичихийн тулд нэвтрэх шаардлагатай. Энд дарж нэвтэрнэ үү.